Familieprojektet

FAMILIER

Før graviditet

Rådgivning ved overvejelser om graviditet
Rådgivning og terapi ved fertilitetsbehandling og adoption

Under graviditet

Støttende samtaleforløb til gravide om tilknytning
Støtte, rådgivning og terapi ift.
- moder- og faderskab
- tvivl om graviditetsønske/abortrådgivning
- reproduktive tab (tidlige/sene aborter)
- barnet og processen med Familiedannelse
- sårbarhed og mentale helbredsproblemer (stress, angst, depression)
- komplikationer hos mor, far og/eller barn
Evidensbaseret psykologisk forældreforberedelse
- med fokus på tilknytning og tidlig relationsdannelse til gravide, spæd – og småbørnsforældre (COS-P)

Efter fødsel

Støtte, rådgivning og terapi ift.
- Familiedannelse, forældreskab og parforhold
- Sårbarhed og mentale helbredsproblemer (stress, angst og depression)
Evidensbaseret psykologisk forældreprogram (individuel/gruppe)
- med fokus på tilknytning og tidlig relationsdannelse til gravide, spæd – og småbørnsforældre (COS-P)
Gruppeterapi
- for forældre med efterfødselsreaktioner
Krisesamtaler ift.
- komplicerede og/eller traumatiske fødselsforløb og oplevelser
- barn med sygdom og handikap
Støtte og rådgivning ved skilsmisse hos spæd- og småbørnsfamilier

Kurser til familier

Den ”gode” barsel og tilknytning
Tidlig relationsdannelse og tilknytning
Sårbarhed hos spæd- og småbørn; pleje- og adoptivfamilier
Når familiens start ikke blev som ønsket
Forældreskab og psykisk sårbarhed