Familieprojektet

Professionelle

Psykologerne tilbyder en højt specialiseret og skræddersyet psykologisk indsats i såvel udredning som intervention med brug af kun anerkendte og evidensbaserede metoder i forhold til Familiedannelse.

Vi arbejder med udgangspunkt i en tilknytningsteoretisk – og mentaliseringsbaseret forståelsesramme. Og dette med baggrund i mangeårige kliniske erfaring med såvel normal- som højrisikopopulationer i forhold til Familiedannelse, dvs. graviditet og spæd- og småbørnsforældre med bl.a. omsorgsvigt, vold og overgreb fra egen barndom, tilknytningsforstyrrelse og dobbeltdiagnosepatienter med rusmiddel- og medicinproblematik samt psykiatri og andre mentale helbredsproblemer (stress, angst og depression).

Vi ved, at tidlig intervention i forhold til Familiedannelse og spæd/småbørnsfamilier er afgørende for familiens videre trivsel og barnets udvikling. Det er, som klinisk erfaring og massiv dokumentation fra omfattende forskning viser, altid lettere, billigere og bedre at forebygge end at behandle. Dette gælder om noget i forhold til graviditet. Spæd- og småbørnsalder; altså i forhold til Familiedannelse.

En tryg start for den nye familie er derfor værd at investere i. Formålet er at reducere udvikling af dysfunktionelle familiemønstre/forældrefunktioner og dermed relationelle vanskeligheder og fejludvikling hos barnet. At skabe trivsel tidligst muligt hos alle.Udredning

Spæd- og småbørnspsykologiske undersøgelser
Samspilsundersøgelser
Forældrekompetenceundersøgelser under graviditet og i spæd/småbarnsperioden
Voksenpsykologiske undersøgelser


Terapi

Under graviditet med hensyn til at styrke den tidlige relationsdannelse og prænatale tilknytning
Ved psykologisk sårbarhed
Mentale helbredsproblemer under graviditet og efter fødsel (stress, angst og depression)
Ved relationelle vanskeligheder og samspsilsvanskeligheder
Ved anbringelse af barnet


Kurser til professionelle

At styrke tidlig relationsdannelse og tilknytning
Tilknytning, tilknytningsforstyrrelser og sårbarhed hos spæd/småbarn
Børneperspektivet. Et fælles fokus i perinatalperioden (før, under og efter fødsel)
Sårbarhed hos spæd- og småbørn; pleje- og adoptivfamilier
Når familiens start ikke blev som ønsket
Forældreskab og psykisk sårbarhed
Mentale helbredsproblemer under graviditet og efter fødsel ift barnets udvikling
Samspil – hvad er værd at vide?

 
Supervision og uddannelse

Der skal være kvalitet!

  – også i forhold til uddannelse og supervision af professionelle der arbejder med Familiedannelse.

Uddannelse og supervision er helt nødvendige redskaber på området med rivende udvikling og ny viden der hastigt kommer til. I uddannelse og supervision arbejder vi med at give klæde den professionelle på til at kunne vedblive at møde virkelighedens krav og kompleksiteter i de nye familier. I supervision fokuserer vi på træning af kliniske kompetencer, fordybelse, refleksion og trivsel hos den professionelle.  Kvalitet i uddannelse og supervision gives den enkelte professionelle et rum for refleksion til gavn for de næste børn og familier de skal være nærværende for.

For tværfaglige professionelle på området Familiedannelse
For psykologer under autorisation og til specialistgodkendelse i klinisk børnepsykologi
- inden for fagområderne perinatal psykologi, Infant Mental Health-området, tilknytningsteori og mentaliseringsbaseret arbejde med gravide, spæd- og småbørnsfamilier
For plejefamilier


Psykologisk efteruddannelse for jordemødre og sundhedsplejersker